واقعا امنیت چیست؟؟

امنیت به این نیست که نیمه شب بمباران نمیشوی، بلکه این یعنی جنگ نیست!

عدم امنیت، یعنی پس انداز چندساله برای خرید خانه و هنگام خرید قیمت خانه ۱۰۰% افزایش یابد.

عدم امنیت، یعنی تا صبح ده بار به ماشین و درب خانه سرک میکشی تا مبادا سرقت کنند.

عدم امنیت، یعنی نمیتوانی ازدواج کنی مبادا فردا در مخارج زندگی مشکل داشته باشی.

عدم امنیت، یعنی پس اندازت را از این بانک به آن بانک میبری مبادا ورشکسته شود!

عدم امنیت، یعنی مسافرت نمیتوانی بروی مبادا پس اندازت تمام شود.

عدم امنیت، یعنی فرزندت را برای کسب علم و دانش به مدرسه بفرستی اما نتیجه مطلوب حاصل نشود که هیچ …

عدم امنیت، یعنی از غذایی که می خوری می‌ترسی مبادا تقلبی باشد!

عدم امنیت، یعنی با هر مراسم جشن و عزا استرس دخل و خرج بگیری.

عدم امنیت، یعنی نرخ دلار و سکه و تورم امروز و فردایت مشخص نیست!

عدم امنیت، یعنی در خصوصی ترین امور زندگی ات هم مداخله شود.

عدم امنیت، یعنی نمیدانی فردا سر کار خواهی بود یا نه.

عدم امنیت، یعنی در عید هم استرس مهمانی بگیری.

عدم امنیت، یعنی نتوانی آزادانه حتی بنویسی…