هنوز دانشمند بی‌بی‌سی در مورد مزایای قطعی آب و برق برای محیط زیست مقاله ننوشته؟ بنده نگرانم

پاتریشیا سادات زنگ زد و گفت در تورنتو هم برق میرود و دیشب در پول پارتی آقا میثم مجبور شدیم از سیستم صوتی مازراتی آقا میثم استفاده کنیم برای سه دقیقه که برق قطع بود. اینقدر غر نزنید

هنوز دانشمند بی‌بی‌سی آقا اردلان در مورد مزایای قطعی آب و برق برای محیط زیست مقاله ننوشته؟ بنده نگرانم

دقت کردید مادربزرگهای دوستان نایاک که بخاطر تحریم‌ها فوج فوج فوت می‌شدند هیچکدام نه کرونا گرفتند نه از نبود واکسن گله‌ای دارند؟ این اگر معجزه نیست پس چه است؟