همچنان تضاهرات و اعتراضات در سراسر کشور ادامه دارد

بنا به آخرین اطلاعات گوگل مپ خیابانها ب دلیل اعتراضات مردمی در بیشتر مناطق کشور بسته شده

اینترنت تنها در هفت درصد ایران و با اختلال زیاد در دسترس هست ، اینترنت بین الملی با پینگ بسیار پایین و با پراکسی قابلیت دسترسی دارد

اختصاصی

#irananews

#iman_iranayande