همسر فرزاد فریسات:
یک سال از جان باختن همسرم گذشت.

همسر فرزاد فریسات:
یک سال از جان باختن همسرم گذشت.

او به خاطر تظاهرات مسالمت آمیز برای آب کارون جان باخت.

▪️فرزاد فریسات ۳۰ سال داشت و سال گذشته در ۳۰ تیر برای اعتراضات مسالمت‌آمیز به خشک شدن کارون در اهواز به دست نهادهای امنیتی کشته شد.

یاد و نام #فرزاد_فریسات گرامی و جاوید