هشدار طغیان الوند در سرپل ذهاب

 

مدیریت بحران کرمانشاه :

ساکنان و  مجاوران حریم و بستر رودخانه الوند در تمام مسیر به ویژه در حوزه شهر سرپل ذهاب و قصر شیرین با توجه به بالا آمدن سطح آب ناشی از بارش و طغیان چشمه ها و رودخانه ضرورت دارد از هر گونه تردد و  سکونت موقت در حریم و یا نزدیکی رودخانه به دلیل احتمال جاری شدن سیل و خطر غرق شدگی جدا خودداری کنند