هشتک #پتیاره و بسته شدن اکانت توییتر آمنه سادات ذبیح پور!