هر کدوم از این دخترا به تنهایی اندازه یک لشکرن نمی‌تونید با این‌ها مقابله کنید