هجوم گارد ویژه به بند امن زندان ارومیه و بازرسی بند۱۵

خبرهای رسیده حاکی از هجوم گارد ویژه به بند امن زندان مرکزی ارومیه و بازرسی بند ۱۵ این زندان است.

بنابراطلاع کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه۹۹، مامورین گارد زندان مرکزی ارومیه به بندهای ۱۵ و ۳ و ۴ هجوم بردند. مأمورین سپس بصورت وحشیانه ای اقدام به بازرسی وسایل زندانیان کردند.

در پی این هجوم، زندانیان با نیروهای گارد در بند امن این زندان درگیر شدند.

در این بازرسیها بسیاری از اجناس زندانیان از بین رفته یا توسط مامورین به سرقت برده شده است.

همچنین امروز یک زندانی به نام میلاد اهل کرمانشاه در بند امن زندان مرکزی ارومیه اقدام به خودزنی کرد که مأمورین مانع انتقال وی به بیمارستان و حتی پانسمان او شدند.

شایان ذکر است در ماههای اخیر این زندان جهنمی بارها شاهد صحنه های شورش زندانیان و درگیری با گارد ضدشورش و همچنین ضرب و شتم وحشیانه زندانیان بوده است.

از جمله روز دوشنبه ۲۸ مهرماه، زندانیان بند امن دست به شورش زده و با گارد زندان درگیر شدند.زندانیان این بند به تعداد بیش از ظرفیت زندانی در این بند اعتراض دارند. گارد ضد شورش در زندان به زندانیان معترض حمله کرده و آنان را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. شماری از زندانیان در این درگیری مجروح شدند.

همچنین در ساعت یک ظهر روز سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۹۹، بیش از ۲۰ تن از مسئولان و ماموران گارد زندان ارومیه به بند ارشاد ۱۲ قدیم این زندان یورش برده و اقدام به ضرب و شتم زندانیان کردند. این ضرب و شتم و درگیری در جریان بازرسی از زندان اتفاق افتاد و منجر به اعتصاب دسته جمعی ۴۸زندانی در این بند شد.

روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ نیز زندانیان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به عدم رعایت بهداشت و فاصله میان زندانیان دربند دست به شورش زدند. شورش همزمان در بندهای «حمایت »، «تلاش » و «امن» آغازشد و زندانیان خشمگین هر سه بند با به آتش کشیدن پتو و پرده و فرش و وسایل داخل بند، به شرایط این زندان اعتراض کردند.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام یک بار دیگر توجه مجامع حقوق بشری جهانی را به شرایط خطرناک و غیرانسانی زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی در زندانهای ایران جلب کرده و از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ملل متحد خواستار اعزام فوری یک هیات حقیقت یاب برای بازدید از زندانهای ایران و نجات جان زندانیان سیاسی میباشد.