هجوم آخوندها برای تسخیر آموزش و پرورش ایران

استخدام 15 هزار آخوند در 8 رشته تحصیلی در آموزش و پرورش!
وزارت آموزش‌و‌پرورش به طلابی که سطح دو و سه حوزه را گذرانده‌اند به چشم دانش‌آموخته لیسانس و فوق‌لیسانس تاریخ، علوم اجتماعی و ادبیات می‌نگرد و قریب به 15 هزار نفر از آنها را همچون واجدان مدارک دانشگاهی مرتبط استخدام می‌کند.

نظر یک معلم

با کمال تاسف در تمام این سالها شاهد عقبگرد نهاد آموزش و پرورش بوده ایم، گزینش معلمان که از اساسی ترین و مهمترین ارکان این نهاد است به این روز افتاده است، دراین سالها همواره مسائل ایدئولوژیک در انتخاب معلمان تاثیر بسزایی داشته انچنان که به ابعاد مختلف و مهم شخصیتی معلمان بی توجهی شده و فرزندان این مملکت بازیچه این تصمیمات و آسیب دیدگان این سیستم نادرست شده اند، مخصوصا در سالهای اولیه آموزش که خمیرمایه شخصیت کودک شکل می گیرد تاثیر یک اشتباه تربیتی از جانب معلم میتواند در روان او فاجعه بار و عمیق باشد..
به جای اینکه گزینش معلمان از میان انسانهای نخبه و از نظر شخصیتی نرمال و متعادل و به دور از اختلالات روحی و روانی و انحرافات فکری و رفتاری باشد و هرچه دقیقتر این کار انجام گیرد متاسفانه اینگونه گزینش ها از بین کم سوادترین ها(همه میدانیم که چه کسانی طلبه میشوند، عموما از درس و سربازی فراری ها و…)و بی تخصص ترین و رادیکال ترین افراد هر چه بیشتر و سریعتر مساله آموزش و پرورش را به فنا خواهد داد..