نیشکر هفت تپه: تاوان یک اعتصاب

صبح روز پنجشنبه ۴ آبان، یک کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه به نام بهروز نیکوفر که پسر و دختر ۱۰ تا ۱۲ ساله خود را نیز به همراه داشت به قصد خودسوزی بر روی خود بنزین ریخت. او قصد داشت خود و فرزندانش را مقابل کارخانه بکشد اما توسط کارگران نجات یافت.

 

بهروز نیکوفر از سال ۷۲ سال بصورت قراردادی در نیشکر هفت‌تپه کار کرده و در پی رشته اعتصابات مردادماه در این کارخانه اخراج شده بود.

اعتصابات مردادماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، امنیتی‌کردن محیط کارخانه و واگذاری شرکت به بخش خصوصی صورت گرفت و منجر به دستگیری ۱۵ تن و تشکیل پرونده امنیتی برای بیش از ۷۰ تن از کارگران در دادگاه شد. کارگران به قید کفالت آزاد شدند.

پس از اعتصاب بخش کوچکی از مطالبات کارگران پرداخت شد، اما خواست‌هایی که به اعتصاب منجر شده بود از جمله ۴ ماه دستمزد معوقه کارگران رسمی و ۶ ماه دستمزد معوقه کارگران قراردادی، ملحقات مزد، یک سال حق بیمه تکمیلی پرسنل، مشکل بازنشستگان و غیره برجای خود باقی ماند.

گزارش‌هایی از وضعیت زندگی کارگران نیشکر در شهر شوش که فقرزده و دارای انبوهی بیکار است منتشر شده است، گزارش‌هایی حاکی از وضعیت وخیم کارگران. گزارش‌های حاکی از آنند که برخی از کارگران امسال قادر نشده‌اند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند و شیرازه زندگی‌شان در حال ازهم‌پاشی است. زندگی دکان‌داران شهر نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. سیدراضی نوری نماینده شوش در مجلس هم پرسید کارگران نان را نیز نسیه تهیه می‌کنند، چرا دستمزد کارگران را نمی‌پردازید؟

در این میان انتقامجویی از کارگران فعال در اعتراضات و ارعاب کارگران برای توقف اعتراض ادامه دارد. ده‌ها کارگر پس از اعتصاب اخراج شدند. اواسط مهرماه، مجددا ۷ تن از کارگران به دادگاه شوش احضار و تهدید شدند در صورت اعتراض و فعالیت صنفی به ۴ سال زندان محکوم خواهند شد. آن‌ها باید در ۶ ماه آینده هر ماه خود را به پایگاه نیروی انتظامی معرفی کنند.

در رابطه با مطالبات کارگران، مدیریت هفت‌تپه با دادن وعده و وعید و پرداخت بخشی از مطالبات دسته‌ای از کارگران زمان می‌خرد و می‌کوشد میان کارگران از جمله کارگران رسمی و پیمانی اختلاف بیندازد.

وعده مدیریت مبنی بر پرداخت دستمزدها در ابتدای هفته گذشته عملی نشد. یک کارگر هفت‌تپه روز سه‌شنبه نوشت: «سه‌شنبه هم تمام شد، باز هم دروغ گفتند.»

جنگ و گریز کارگران با مدیریت به کانال‌های تلگرام کشیده شده است. کارگران در تلگرام تهدید کردند روز چهارشنبه ۳ ابان اعتصاب خواهند کرد. ساعاتی بعد یک کانال تلگرامی محلی به نقل از مدیریت کارخانه اعلام کرد:

«فوری، کلیه حقوق پرسنل امروز پرداخت می‌شود. قائم مقام شرکت با اعلام این خبر افزود: قرار بود دیروز کلیه حقوق پرسنل پرداخت شود که به علت پاره‌ای از مشکلات بانکی این اقدام به امروز موکول شد.»

بعد از ظهر چهارشنبه سوم آبان، لحظه موعود فرا رسید؛ دستمزد کارگران رسمی به حسابشان واریز شد اما حدود ۱۰۰۰ کارگر روزمزد و پیمانی چیزی دریافت نکردند.

روز پنجشنبه ۴ آبان صبح اول وقت، بهروز نیکوفر کارگر قراردادی و اخراجی نیشکر هفت‌تپه که زمانی نه چندان دور فعال اعتراض و اعتصابات برای تحقق مطالبات کارگری بود، در اقدامی نومیدانه مقابل کارخانه به جان خود و فرزندانش سوءقصد کرد. کارگران  او را نجات دادند. و  خنیفر رئیس حراست شرکت با تائید با سیامک افشار، او و فرزندانش را به اتاق مدیریت برد.

بهروز نیکوفر و فرزندانش در دفترسیامک افشار قائم مقام نیشکر هفت‌تپه؛ همان کسی که از طریق کانال تلگرام وعده پرداخت دستمزد معوقه کارگران را داد اما دستمزد کارگران روزمزد را نپرداخت. کسی که طی اعتصابات کارگران بارها به نمایندگی از مدیریت در رسانه‌ها علیه کارگران سخن گفت. و گفته می‌شود با شکایت او بود که پس از اعتصاب بیش از ۷۰ کارگر کارخانه دادگاهی شدند.

صبح روز پنجشنبه ۴ آبان، یک کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه به نام بهروز نیکوفر که پسر و دختر ۱۰ تا ۱۲ ساله خود را نیز به همراه داشت به قصد خودسوزی بر روی خود بنزین ریخت. او قصد داشت خود و فرزندانش را مقابل کارخانه بکشد اما توسط کارگران نجات یافت.

بهروز نیکوفر از سال ۷۲ سال بصورت قراردادی در نیشکر هفت‌تپه کار کرده و در پی رشته اعتصابات مردادماه در این کارخانه اخراج شده بود.

اعتصابات مردادماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، امنیتی‌کردن محیط کارخانه و واگذاری شرکت به بخش خصوصی صورت گرفت و منجر به دستگیری ۱۵ تن و تشکیل پرونده امنیتی برای بیش از ۷۰ تن از کارگران در دادگاه شد. کارگران به قید کفالت آزاد شدند.

پس از اعتصاب بخش کوچکی از مطالبات کارگران پرداخت شد، اما خواست‌هایی که به اعتصاب منجر شده بود از جمله ۴ ماه دستمزد معوقه کارگران رسمی و ۶ ماه دستمزد معوقه کارگران قراردادی، ملحقات مزد، یک سال حق بیمه تکمیلی پرسنل، مشکل بازنشستگان و غیره برجای خود باقی ماند.

گزارش‌هایی از وضعیت زندگی کارگران نیشکر در شهر شوش که فقرزده و دارای انبوهی بیکار است منتشر شده است، گزارش‌هایی حاکی از وضعیت وخیم کارگران. گزارش‌های حاکی از آنند که برخی از کارگران امسال قادر نشده‌اند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند و شیرازه زندگی‌شان در حال ازهم‌پاشی است. زندگی دکان‌داران شهر نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. سیدراضی نوری نماینده شوش در مجلس هم پرسید کارگران نان را نیز نسیه تهیه می‌کنند، چرا دستمزد کارگران را نمی‌پردازید؟

در این میان انتقامجویی از کارگران فعال در اعتراضات و ارعاب کارگران برای توقف اعتراض ادامه دارد. ده‌ها کارگر پس از اعتصاب اخراج شدند. اواسط مهرماه، مجددا ۷ تن از کارگران به دادگاه شوش احضار و تهدید شدند در صورت اعتراض و فعالیت صنفی به ۴ سال زندان محکوم خواهند شد. آن‌ها باید در ۶ ماه آینده هر ماه خود را به پایگاه نیروی انتظامی معرفی کنند.

در رابطه با مطالبات کارگران، مدیریت هفت‌تپه با دادن وعده و وعید و پرداخت بخشی از مطالبات دسته‌ای از کارگران زمان می‌خرد و می‌کوشد میان کارگران از جمله کارگران رسمی و پیمانی اختلاف بیندازد.

وعده مدیریت مبنی بر پرداخت دستمزدها در ابتدای هفته گذشته عملی نشد. یک کارگر هفت‌تپه روز سه‌شنبه نوشت: «سه‌شنبه هم تمام شد، باز هم دروغ گفتند.»

جنگ و گریز کارگران با مدیریت به کانال‌های تلگرام کشیده شده است. کارگران در تلگرام تهدید کردند روز چهارشنبه ۳ ابان اعتصاب خواهند کرد. ساعاتی بعد یک کانال تلگرامی محلی به نقل از مدیریت کارخانه اعلام کرد:

«فوری، کلیه حقوق پرسنل امروز پرداخت می‌شود. قائم مقام شرکت با اعلام این خبر افزود: قرار بود دیروز کلیه حقوق پرسنل پرداخت شود که به علت پاره‌ای از مشکلات بانکی این اقدام به امروز موکول شد.»

بعد از ظهر چهارشنبه سوم آبان، لحظه موعود فرا رسید؛ دستمزد کارگران رسمی به حسابشان واریز شد اما حدود ۱۰۰۰ کارگر روزمزد و پیمانی چیزی دریافت نکردند.

روز پنجشنبه ۴ آبان صبح اول وقت، بهروز نیکوفر کارگر قراردادی و اخراجی نیشکر هفت‌تپه که زمانی نه چندان دور فعال اعتراض و اعتصابات برای تحقق مطالبات کارگری بود، در اقدامی نومیدانه مقابل کارخانه به جان خود و فرزندانش سوءقصد کرد. کارگران  او را نجات دادند. و  خنیفر رئیس حراست شرکت با تائید با سیامک افشار، او و فرزندانش را به اتاق مدیریت برد.

بهروز نیکوفر و فرزندانش در دفترسیامک افشار قائم مقام نیشکر هفت‌تپه؛ همان کسی که از طریق کانال تلگرام وعده پرداخت دستمزد معوقه کارگران را داد اما دستمزد کارگران روزمزد را نپرداخت. کسی که طی اعتصابات کارگران بارها به نمایندگی از مدیریت در رسانه‌ها علیه کارگران سخن گفت. و گفته می‌شود با شکایت او بود که پس از اعتصاب بیش از ۷۰ کارگر کارخانه دادگاهی شدند.