نیشابور با شدیدترین اعتراض در مقابل روحانی با خودسوزی، پاره کردن تصاویر خمینی

 

سخنرانی پر حاشیه امروز روحانی در نیشابور با شدیدترین اعتراض مردم همراه بود. این سخنرانی با یک خودسوزی و واکنش‌های شدید مردمی که بشدت معترض بودند همراه شد. در این سخنرانی جوانان فریاد میزدند تلگرام تلگرام و اجازه حرف زدن به روحانی نمیدادند.
این سخنرانی که امروز ۱۶اردیبهشت ماه در ورزشگاه تختی تدارک دیده شده بود، به یک نمایش عظیم و شورشی به سیاستهای دولت تبدیل شد؛ در اعتراض به روحانی در مراسم نمایشی استقبال از وی عکس های خمینی و روحانی را پاره کرده و بر زمین ریختند.

در این تجمع برای رفع کسادی، دانش آموزان مدارس را به اجبار به محل سخنرانی وی بردند.

سخنرانی روحانی در هر جمله واکنش مردم را به همراه داشت به طوری که در بخش‌هایی از سخنرانی، روحانی تلاش می‌کرد به شعارهای مردم پاسخ دهد و همین طور مردم با شعارهای خود تلاش می‌کردند پاسخ صحبت‌های روحانی را بدهند. در این تجمع اعتراضی عکسهای خمینی و روحانی پاره شد یک جوان اقدام به خودسوزی کرد.

روحانی در بخش از سخنرانی خود به آمار اشتغال و روند بهبود آن در کشور اشاره کرد و به دروغ گفت: خراسان رضوی یکی از استان‌های سرآمد اشتغال در سال گذشته با ۱۲۴ هزار شغل جدید است.  سبزواری‌ها جوابش را با این شعار می دادند که: “روحانی، روحانی؛ ما کار می‌خوایم روحانی”

جوانان در سبزوار با در دست گرفتن دستنوشته هایی مطالبات و خواسته‌های خود را اعلام کرده بودند.