نيروهاي امنيتي یک وكيل دادگستري دیگر را نیز بازداشت كردند

علي مجتهدزاده، وكيل پايه يك دادگستري صبح امروز در منزل خود توسط نيروهاي امنيتي پس ازتفتيش منزل و لوازم شخصي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شد.
اين وكيل دادگستري كه وكالت بسياري از پرونده هاي زنداني هاي سياسي و عقيدتي را بر عهده داشت، روز قبل از بازداشت در توييتر خود در مورد فساد قضات و قوه قضاييه نوشت :” پرونده‌هایی که تحقیقات و صدور قرارشان توسط قضات فاسد از جمله قاسم‌زاده و منصوری صورت گرفته می‌بایست مورد بازبینی قرار گرفته و کسانی که به واسطه اعمال نفوذ تیم اکبر طبری در دستگاه قضا حقشان ضایع شده باید حق اعاده دادرسی داشته و خسارتشان جبران شود.”
تا به اين لحظه از علت بازداشت و محل نگهداري علي مجتهدزاده اطلاعاتي در دست نيست.