نوکیش مسیحی در ایران به زندان و شلاق محکوم شد

ماری محمدی، نوکیش مسیحی در ایران، از سوی دادگاه به سه ماه و یک روز زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد.
بنا بر گزارشا منابع حقوق بشری این نوکیش مسیحی از سوی شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی» به سه ماه و یک روز زندان و ده ضربه شلاق محکوم شده است.
بنا بر این گزارش حکم زندان و شلاق صادر شده برای ماری محمدی بابت اتهام عنوان شده، به دلیل حضور وی در تجمعات دی ماه ۹۸ در اعتراضات مردمی به سقوط هواپیمای اوکراینی بوده و این حکم در حال حاضر به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.
خانم محمدی میگیود پیش از صدور حکم، وی و خانواده‌اش با شکنجه ها و فشارهای بسیاری در طول این مدت مواجه بوده اند ، در همین حال او از عدم مدرکی دال بر اتهام عنوان شده در پرونده اش خبر میدهد .
گفتنیس فاطمه محمدی با نام مستعار ماری روز یکشنبه ۲۲ دی ماه در اعتراضات مربوط ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در تهران توسط سپاه پاسداران حوالی میدان آزادی تهران بازداشت شد و پس از مدتی روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه، با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان محاکمه از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود.