ننه فاشیستِ فولاد زره‌ی اِسلامی وارد میدان می شود‎

سایت حکومتی میزان؛ به زودی از پلیس زن یگان ویژه برای مسابقات ورزشی زنان استفاده می شود.

حسن کرمی، فرمانده یگان های ویژه ناجا اظهارداشت:

واحدهای ضد اغتشاش در جمهوری اسلامی در راستای صیانت از امنیت و حقوق مردم تشکیل شد و یکی از مظاهر مردم سالاری دینی است!

وی گفت راه اندازی پلیس زن در یگان ویژه ـ براساس یک نیازسنجی صورت گرفت.