نماینده خامنه‌ای در آذربایجان ‌غربی: باید در فضای مجازی به افراد ضد نظام حمله کنیم.

شروع موج تازە حملە بە شخصیتھای مخالف نظام! نماینده خامنه‌ای در آذربایجان ‌غربی: باید در فضای مجازی به افراد ضد نظام حمله کنیم.

مهدی قریشی، نماینده خامنه‌ای در آذربایجان غربی و امام جمعه، گفت که باید در فضای مجازی به افراد ضد نظام حمله کرده و آنها را از این فضا دور کنیم.

قریشی با بیان اینکه «امروز عده‌ای از سلبریتی‌ها که با پول مملکت شخصیت پیدا کردند، همصدا با دشمن علیه ارزش‌های می‌تازند»، گفت: «باید در فضای مجازی به افراد ضد نظام حمله کرد و آن‌ها را از صحنه دور کرد و نباید صدا و سیما به چنین افرادی شخصیت بدهد.»

وی هدف قرار دادن عمدی هواپیمای مسافری با موشک سپاه پاسداران و فرمان خامنەای را حادثه توصیف کرد و گفت: «جریان سقوط هواپیما برای اولین بار در ایران نبوده است و بلکه در کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده است و باید هوشیار باشیم که در دام دشمن نیافتیم و باید از سپاه حمایت کنیم.»

قریشی با بیان اینکه امنیت و اقتدار کنونی کشور حاصل سپاه پاسداران است، گفت که سلبریتی‌هایی که همصدا با دشمن علیه ارزش‌های می‌تازند، نباید به آنها ارزش داد و عدم اعتنا به آن‌ها مرگشان را حتمی می‌کند.