نقش کلیدی شهرهای کوچک در تظاهراتهای اخیر؛ تماشا نکنیم، در خیابان ها سرباز وطن باشیم!

جوانان غیور ایران که در هر کجای این جغرافیای مصیبت زده هستند، باید بدانند نباید در خانه ها بنشینند و به هشتگ زدن اکتفا کنند. خبر رسانی و هشتگ زدن بماند برای خارج نشین ها! امروز سکوت هر شهر و هر خیابانی، یعنی کمک به ماشین سرکوب نظام.

حساب دو دو تا چهارتا است و هیچ چیز عجیبی در این معادله وجود ندارد. رژیم جنایتکار به لحاظ نفرات از مردم کمتر است و تنها جایی که مردم در برابر این رژیم مافیایی دست بالا را دارند، همین مورد است. هر شهر و هر کوچه ای که شلوغ میشود، رژیم مزدورانش را به آنجا گسیل میکند. هر شهر شلوغ یعنی کم شدن مزدوران در پایتخت؛ خوشبختانه دیشب خبر رسید که حتی در جزیره کیش هم مردم به خیابان ها آمده اند‌!

باید این تظاهراتها چنان گسترده شود که نیروهای سرکوب با تقسیم شدن به واحدهای کوچکتر، به راحتی توسط مردم نابود شوند‌. رهایی پایتخت و سقوط این نظام در گرو همراهی تمام شهرهای کوچک و بزرگ این خاک است. نگران فرداهای نیامده هم نباشید که بالاتر از این سیاهی رنگی نیست.