نشریه کمونیستی«پراودا» با انتشار عکسی ابراهیم رییسی ۶ کلاسه را اینگونه به تمسخر گرفت!

وقتی قاعده بازی را بلد نباشی ایننطور بازی میخوری !
روزنامه پراودا ارگان رسمی حزب کمونیست روسیه، این عکس تحقیر آمیز از رئیسی را بر جلد شماره جدید خود چاپ کرد.
پ.ن: قطعا این حجم از #تحقیر_رئیسی در سفر به روسیه، و حواشی آن، به صورت هدفمند از سوی مسکو، طراحی و بر آن دامن زده می شود!

برای اثبات این قضیه، علاوه بر برخوردهای #پوتین با رئیسی، باید به انتشار سریالی فیلمهای رسواکننده بعد این ملاقات توجه کرد.

فیلم اول : ورود رئیسی به دفتر فرعی پوتین و نیامدن پوتین به سمت او و دست ندادن و نشستن زودتر به شکل تحقیر آمیز

فیلم دوم: صحبت از ضیافت نهار در جلسه، در حالی که پوتین هیچ جلسه نهار یا شام با رئیسی برگزار نکرد!

فیلم سوم: خروج بدون بدرقه رئیسی، و صحنه مضحک جا ماندن و درماندگی مسئول تشریفات ریاست جمهوری!

مسلما انتشار این فیلمهای رسوا کننده و تصویر جدید روی جلد مجله حزب کمونیست، بدون هماهنگی با ارباب پوتین نبوده است.

باید دید هدف ارباب از این همه تحقیر بیسابقه نوکر خود، آیا به خاطر رای_۱۰درصدی رئیسی از سوی مردم ایران است، یا علاوه بر آن اهداف و نقشه دیگری نیز پشت پرده آن وجود دارد!!