نرمش آقا برای بقا بعد از یکسال

اینک و یک‌سال پس از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵، منتقدان ادعا می‌کنند که این توافق هیچ دستاوردی نداشته است، از سوی دیگر دولت حسن روحانی و طرفداران برجام، ضمن حمایت از این توافق می‌گویند آشکار شدن تاثیر اجرای برجام به زمان بیشتری نیاز دارد. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی که پیشتر خطوط قرمزی را برای این توافق ترسیم کرده بود در جایگاه منتقدان نشسته و در تازه‌ترین پست اینستاگرامی خود به انتقاد از آمریکا در ماجرای برجام پرداخته است. از سوی دیگر مجلس نمایندگان آمریکا نیز با تصویب طرح‌هایی به مقابله با برجام رفته است.

#iman_iranayande