نجس خواندن غیر مسلمان از زبان قرآن و جعفر صادق امام ششم شیعیان

سوره توبه – آیه 28 يا أيّها الّذين آمنوا إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اللّه من فضله إن شاء إنّ اللّه عليم حكيم ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان نجسند و بعد از این سال نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر از بینوایی می ترسید، الله اگر بخواهد به فضل خویش بی نیازتان خواهد کرد زیرا الله دانا و حکیم است +++ جعفر صادق امام ششم شیعیان: نگذارید هیچ غیر مسلمانی نزدیک مسجدتان شوند چرا که آنان از نجاست نجس‌ترند ( من لا يحضره الفقيه – جلد 3 ص551 )