نتیجه اصلی سفر بایدن:خاورمیانه نوین

نتیجه اصلی سفر بایدن:خاورمیانه نوین

یدالله کریمی پور

به گمانم‌‌ جهانیان اندک‌ اندک‌ باخاورمیانه ای نوین روبرو‌خواهند شد. نتیجه محوری سفر بایدن تایید این خاورمیانه بود.

اجازه می خواهم پیش از بررسی جزییات نتایج سفر بایدن، چشم اندازهای خاورمیانه جدید را به گمان‌خویش‌ ترسیم کنم :

۱-عضویت اسرائیل(اشغالگر)
در این خاورمیانه اسراییل عضوی ثابت و‌ پذیرفته شده خواهد بود. با مشارکتی فراگیر در عرصه های دیپلماتیک، نظامی و امنیتی، اقتصادی و ورزشی و هنری؛

۲-پایان جنگ‌اعراب- اسرائیل
در این خاورمیانه دیگر شاهد جنگ های اعراب و اسراییل ( ۱۹۴۸/ ۱۹۶۷ و…) نخواهیم بود. سهل است که به اغلب احتمال، دیگر جنگ های موضعی و‌کوچک‌مقیاس با لبنان( جنگ 33 روزه) یا غزه( جنگ های 22 روزه و 8 روزه ) کمرنگ و بلکه زدوده خواهد شد.
یادمان‌باشد که اسراییل تاکید دارد زین پس قصد جنگ‌با شاخک های ایران در منطقه را ندارد. بلکه می خواهد حساب هایش را با خود ایران تصفیه کند؛

۳- نقش محوری اقتصاد
شاکله چنین خاورمیانه ای از طریق داد و ستدهای بازرگانی، پیمان‌های اقتصادی، همکاری های نظامی، تکنولوژیک ، امنیتی تشکیل شده است. روندی که امارات متحده عربی و دولت قطر در پیش گرفته و به دلیل موفقیت، عربستان و بحرین و تا حدی عمان نیز بدان‌ پیوسته اند. این خاورمیانه تنها محدود و منحصر به توافقات اخیر نظامی -امنیتی بین اسراییل و این‌کشورها نخواهد ماند، بلکه زیربنایش‌ تبادلات و موافقت نامه های اقتصادی و سیاسی است.

۴- تجربه ترکیه
اعراب برآنند که استراتژی ترکیه را در باره اسرائیل پیگیری کنند: دفاع از تشکیل دولت مستقل فلسطین در عین برقراری ارتباط با اسرائیل(اشغالگر).
اعراب در پی آن هستند که ضمن داشتن مناسبات فراگیر با آمریکا و اسراییل، با جمهوری اسلامی ایران هم دارای مناسبات گسترده و بدون تنش باشند و از این راه قلمرو نفوذشان را گسترش دهند؛

۵- جذب عراق
در طرح و برنامه جدید جذب ساختاری عراق مد نظر است. شرکت عراق در اجلاس شورای همکاری به عنوان‌ناظر و نیز برنامه اتصال شبکه برق عراق به عربستان و سپس شورا، گام نخست در این زمینه‌اند.