نتیجه‌ی استاد دانشگاه انقلابی در مورد حقوق زنان؛ کابینت آشپزخانه‌ها مناسب قد زنان نیست‎

زینب برخورداری استاد فلسفه دانشگاه تهران در بخشی از گفت‌وگوی خود درباره حقوق زنان گفته است: “اگر ما بگوییم زن و مرد یکسانند و هیچ تفاوتی ندارند، در واقع حقوق زنان را تضییع کرده‌ایم.”

او که در سایت عمارنت (سایت اعزام سخنران)، به عنوان سخنران موضوع عفاف معرفی شده، می‌گوید: “اتفاقاً حقوق جنسی‌ و جنسیتی که برای زنان لحاظ می‌شود، باید به ‌لحاظ آسیب‌پذیری و ظرافت آنان بیشتر باشد و اگر ما از تساوی حقوق صحبت کنیم، حقوق ویژه خانم‌ها را در نظر نگرفته‌ایم.”

این استاد دانشگاه در تشریح برخی مواردی که در حکم بی‌توجهی به‌ حقوق جنسیتی در جامعه است، افزوده: “چیدمان فیزیکی و غیر فیزیکی شهر ما تا حد زیادی با روحیات و اقتضائات مردانه تنظیم شده است. وقتی ساعت کاری یکسان برای خانم و آقا در نظر می‌گیریم، یعنی ما نگاهی مردانه داریم و لحاظ نکردیم که نقش خانم در خانه متفاوت است. یا از طرف دیگر ساعت پایان کار نیز بین زن و مرد یکسان است. اما خانمی که بار عاطفی در خانه را به دوش دارد، آیا زمانی که از محل کار به خانه بازمی‌گردد، می‌تواند مسئولیت خود را بدرستی انجام دهد؟”

برخورداری ادامه داد: “حتی در معماری خانه‌های ما نیز حقوق جنسیتی خانم رعایت نشده است. به ‌عنوان مثال امکانات خانه از جمله کابینت آشپزخانه متناسب با میانگین قد زنان ایرانی است؟ یا اینکه صرفاً از ابعادی استاندارد تبعیت می‌کند که در عمل خانم خانه را برای دسترسی به وسایل مورد نیازش به زحمت می‌اندازد؟”

‌در نهایت این استاد دانشگاه انقلابی، در مورد حقوق زنان به این می‌رسد که کابینت آشپزخانه‌ها مناسب قد زنان نیست.