نان به نرخ روز خوری بنام مهدی خزعلی

مهدی خزعلی اصلاح طلب درحال واکس زدن کفشهای شرکت کنندگان در راهپیمایی جاماندگان اربعین. قبلا دار و دسته احمدی نژاد و رئیسی از این دلقک بازی ها میکردن ولی الان اسم این شخص رو هم باید به لیست اضافه کرد.