نامه مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی در محکومیت صدور حکم اعدام سه جوان معترض قیام آبان

مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود از بابت اتهام توهین به خامنه‌ای می باشد با انتشار نامه‌ای، به حکم ظالمانه اعدام سه تن از بازداشت شدگان آبانماه اعتراض کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط این زندانیان شده است.
متن نامه
من مهدی فراحی شاندیز ، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرج ، حکم ظالمانه اعدام برای سه جوان از بازداشت شدگان آبانماه به اسامی
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی
را به جرم شرکت در اعتراضات آبانماه شدیدا محکوم کرده و مسئول اصلی صدور چنین حکمی را شخص رهبر آقای سید علی خامنه ای میدانم .
حکم اعدام برای این سه جوان و ادامه بازداشت دیگر دستگیر شدگان آبانماه، حکم سرکوب همه ما مردم است که در آبانماه در اعتراض به فقر و فلاکت بی سابقه حاکم بر جامعه و علیه اینهمه تبعیض و نابرابری به خیابان آمدیم و صدای اعتراضمان را بلند کردیم .
ما مردم وظیفه داریم که با تمام قدرت حمایت و همبستگی خود را با این عزیزان اعلام کنیم و با کارزاری جهانی به مقابله با آن بایستیم.
آقای خامنه ای ، رهبر خود خوانده جهان اسلام ، اینروزها اقتصادتان ورشکسته شده ولی بساط چپاول و دزدی هایتان برجاست.
در این میان ما مردم داریم قربانی میشویم. خود شما میدانید که جامعه از خشم و اعتراض در حال انفجار است. حسن روحانی از خطر به خیابان ریختن 30 میلیون گرسنه هشدار داد.
میدانید ادامه این وضعیت برای ما مردم ممکن نیست و طاقتی نمانده است. برای همین است که با احکام زندان و شلاق و اکنون اعدام ، مقابل ما ایستاده اید.
اما بدانید که نه تهدید ، نه زندان ، نه اعدام ، نه سرکوب دیگر اثر ندارد. من بعنوان یک زندانی سیاسی این حکم وحشیانه را قاطعانه محکوم میکنم.
صدور احکام اعدام برای این سه جوان ، اقدامی جنایتکارانه و به قصد مرعوب کردن ما مردم و پیشگیری از وقوع شورش های گرسنگان است که مدام دارند به یکدیگر هشدار میدهند.
انتظارم از همگان اینست که همه با هم در اعتراض به این احکام جنایتکارانه بایستیم. احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی باید لغو و این سه جوان عزیز و همه بازداشت شدگان آبانماه باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
دیگر بس است و به این بساط سرکوب و زندانی و شکنجه و شلاق و اعدام خاتمه دهید.
ما انسانیم و معیشت ، منزلت و داشتن یک زندگی انسانی حق مسلم ماست.
نه به اعدام، نه به زندان، نه به شکنجه ..
زندانی سیاسی ازاد باید گردد.
مهدی فراحی شاندیز ، بیست و دوم تیر ماه سال نود و نه ، زندان مرکزی کرج