می خواستند سه نفر را اعدام کنند، چند میلیون نفر را زنده کردند

هشتگ #اعدام_نکنید در مدت کوتاهی، بیش از ۵.۵ میلیون بار توییت شد.
جوش و خروشی در شبکه‌های اجتماعی راه افتاد، و همدلی چشمگیری بین مخالفان اعدام معترضان آبان ۹۸ پدید آمد. ملتی بیدار شد…

پَستیِ روزگار اگر نبود لحظه‌ای تماس با شما هم ننگ بود چه رسد به التماس اعدام نکنید

خلقی دارند التماس‌تان می‌کنند نه چون لیاقتش را دارید، بلکه چون پای اعدام و بریدن نفسِ آدم در میان است وگرنه عزت و غرورشان را خرج خواستن از شما بی‌شرف‌ها نمی‌کردند. پَستیِ روزگار اگر نبود لحظه‌ای تماس با شما هم ننگ بود چه رسد به التماس.