میگویند امام زمان میآید اما نمی آید… بدبخت انسانی که منتظرست!

من بارها از خمینی تشکر کرده ام چنانچه این دوران ۴۳ ساله را نمیگذراندیم شاید یک قرن یا حتی بیشتر گرفتار همان عادات قبلی بودیم!

پیشنهاد میکنم ، بدون پیشداوری ، و تا انتها ، مطالعه بفرمایید!

این مطلب توسط رضا عابد ،
نویسنده گیلانی لاهیجانی به رشته تحریر در آمده و قصد اهانت به هیچ دینی را ندارد.

نظریه ای دارد!

قضاوت وتجزیه وتحلیل
باشماست که میخوانید.

میگویند امام زمان میآید
اما نمیآید
بدبخت انسانی که منتظرست
او کیست که می آید؟ چرا می آید؟
کسیکه در جنگ جهانی اول و دوم نیامد
بیش از هشتاد و پنج میلیون تن سلاخی شدند
زنانی بی آبرو شدند! نیامد!
از گرسنگی ، انسانها گربه خوردند ، نیامد!
به جوانان در بندها تجاوز شد نیامد…
به دختران باکره به اسم اسلام قبل از اعدام تجاوز شد ، ولی او نیامد!….‌
هزاران نفر این روزها درحال مردن هستند ولی نمی‌آید

آقامحمدخان قاجار کوهی از چشم مردم کرمان ساخت ولی او نیامد.
هیتلر آن همه کشتار به راه انداخت ولی او نیامد.
در اردوگاه آشوویتس آن همه جنایت و تجاوز و شکنجه شد ولی او نیامد….

چنگیزخان مغول ایران را به ویرانه ای تبدیل کرد و مردمان را کشتند و سوختند و خوردند ولی او نیامد.
یکصد و پنج میلیون نفر از سرخپوستان امریکا وحشیانه قتل عام شدند و سرزمینشان اشغال شد ولی او نیامد!….

سیاهپوستان آفریقا را قرن‌ها به بردگی گرفتند و تحت ظلم و ستم بی حد و اندازه بودند و اونیامد!….
پینوشه در شیلی مردم بی گناه را شکنجه و اعدام و سر به نیست کرد ولی او نیامد!….‌

هیروشیما و ناکازاکی بمباران اتمی ، حلبچه و سردشت بمباران شیمیایی شدند و چند نسل بی گناه سوختند ولی او نیامد!…

هزاران بیگناهِ بی پناه در زندانهای دیکتاتورها تحت شکنجه و‌تجاوز کشته شدند ولی او نیامد!……

ریاکاران دزد از بیت المال مستضعفان قصرهای افسانه ای در بورلی هیلز لوشان ایران ساختند و گرسنگان در سطل های زباله دنبال لقمه نانی بودند ولی او نیامد!….

و آن همه جنایت و کشتار و فساد در طول تاریخ بعد از اسلام توسط مسلمانان و اعراب اتفاق افتاد ولی او نیامد!

از خون بی گناهان آسیابها چرخید ولی او نیامد!….
و نیامد!……

کجاست؟
کی میآید؟
میآید که چه کند؟
جنگ افروزی کند؟
انتقام یک بانو را بعد از هزاران سال بگیرد؟
انتقام کشتار عاشورا را از نسلهای بعدی بگیرد؟
دو سوم مردم جهان را بکشد؟
چه انتظاری میکشند منتظران؟!؟

مشکل مردم ما نفهمیدن نیست!
ترس از فهمیدن است …!!

رضا عابد بدرستی از میراث مثبت آیت الله خمینی میگوید:

بلی آیت الله خمینی ما را از خواب یکهزار و چهار صد ساله بیدار کرد.
آیت الله خمینی به ما فهماند که دین بطور اعم و تشیع بطور اخص آنچیزی نیست که در ذهن ما جای داده شده ، آن چیزی نیست که از متأخرین تا معاصرین ، از عارفانی چون مولانا و دانشمندانی چون ابن سینا و بیرونی و از دکتر شریعتی با نثر شیوا و قلم سحارش تصویری دل انگیز ولی دروغین از تشیع در ذهن ما ترسیم کرده اند.
آیت الله خمینی به ما فهماند که سلطه دینی از خوفناکترین سلطه هاست ، که معتقدانش (جانیان بالفطره تحت لوای دین) فجیع ترین و بیرحمانه ترین جنایات را با آرامش وجدان مرتکب میشوند چون بر این اعتقاد راسخ متکی اند که رسالتی خداوندی را بر عهده دارند و در نتیجه جنایات خود را عین صواب میپندارند!

میراث آیت الله خمینی

ایشان نقش برجسته ای در تاریخ ایران دارد. او مردمی را که به سیاست نمی اندیشیدند به عمق رفتارهای سیاسی وارد کرد.
آیت الله خمينى ماهیّت مذهب و روحانیّت شيعه و نقش آنها را در عمل به مردم ايران شناساند.

نظام اجتماعی ایران را درهم ریخت و کسانی را به قدرت رسانيد که حتّی در رؤیاهای بسیار دور خود نیز خواب رسیدن به قدرت را نمیدیدند.

امروز بعد از ۵۸ سال که از جريانات پانزده خرداد و ۴۳ سال از انقلاب سال ١٣٥٧ میگذرد ، مردم ايران در جائی ایستاده اند که اکثراً حکومتی دموکراتیک ، جدائی دین از حکومت و قدرت گرفتن نیروهای شایسته و شایسته سالاری و برقراری عدالت اجتماعی را خواهان هستند.

بدون گذر از انقلاب سال ۵۷ مردم ايران به این درجه از روشنگری و روشنفكرى نمیرسیدند!

آیت الله خمینی ناخودآگاه و ناخواسته پلی شد برای گذر از باورها و اعتقادات سنّتی تشیع به افکار مدرن!

مردم ایران اعم از زن و مرد اکنون جزء آگاه ترین مردم در خاورمیانه از نظر اندیشه های سیاسی و فرهنگی اند.
مردم ايران هزینه های زیادی داد تا بفهمد این سخن کسروی درست بود كه گفت:

تاریخ ایران یک حکومت به روحانیت شيعه بدهکار بود!

مردم ما برای اینکه افکارشان پالایش بیابد نیاز داشتند تا ببینند روحانیت و مذهب در مرحله عمل چه اقداماتی میتوانند انجام دهند و چه فجایعی بیافرینند.
اگر روشنفکران غير مذهبى هزاران کتاب مینوشتند ، نمیتوانستند این همه روشنگری در افکار عمومی ايجاد كنند.

ما از بُرهان خُلف و دیالکتیک استفاده میکنیم ، که هر پدیده ای ضدّ خود را در درونش پرورش میدهد. اگر آنتی تز حکومت سکولار پهلوی حکومت مذهبی بود ، آنتی تزحکومت استبدادی و تبعیض آمیز مذهبی ، حکومتی سکولار و دموکراتیک و عدالت خواه خواهد بود.
آیت الله خمینی به ایده آلش که یک حکومت اسلامی بود رسید، ولی اینرا نمیدانست که بر اثر عملکرد غلط حکومت اسلامی، جدائی حکومت از مذهب بعنوان یک خواست عمومی در ايران مطرح خواهد شد!،…

رضا عابد (زادهٔ ۲۲ تیر ۱۳۳۵) لاهیجان- نویسنده ، شاعر و منتقد ادبی ایرانیست.
او از اعضای کانون نویسندگان ایران است.a