میلاد نژه ورد

میلاد نژه ورد با اصابت گلوله یگان ویژه در فردیس کرج شهید شد.

پیکر میلاد روز چهارشنبه ۲۹ آبان در قبرستان چهارراه ملارد خیابان دانشگاه به خاک سپرده شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن