مگه حسین قصد مبارزه با حاکم فاسد (یزید) رو نداشت پس چرا برای جنگ با او به شام نرفت و سر از کوفه دراورد؟

پس چرا حسین به جنگ با حاکم ظالم (یزید) نرفت و سر از کوفه در اورد!!؟؟؟؟
سوال ایا شما قصد دعوا سر کوچه را دارید با مادر و فرزند و همسر خود به دعوا می روید؟
حسین قصد مبارزه با حاکم ستمگر را نداشت و تنها هدفش کسب قدرت بود ،برای دستیابی به قدرت ابتدا مسلم بن عقیل را جهت بیعت گرفتن از اعیان و اشراف به کوفه فرستاد ،اعیان و اشراف که رعیت زیر نظرشان بود به مسلم گفتند ما با حسین بیعت می کنیم و مسلم نیز پیغام بیعت خان ها و اشراف کوفه را به حسین رسانید و حسین هم با زن و بچه جهت دست یافتن به قدرت راهی کوفه شد،بن زیاد از ورود مسلم به کوفه اگاه شد و مسلم را کشت و مسلم هم به حسین پیام را داده بود که حسین راه بیفت و بیا شرایط برای به قدرت رسیدن مهیا شده وگرنه هیچ معنایی ندارد که یک جنگجو و کسی قصد شهادت و جنگ را دارد با زن و فرزند و خواهر خود به جنگ بیاید،حالا مگید نه حسین مظلوم کشته شد ،از شما میخوام که همین الان از پنجره سر بیرون کنی و بگی مرگ بر خامنه ای تا شاهد کشته شدن تو هم باشیم

بهداد فردوس