مکرون زم را چند فروختی؟

مکرون زم را چند فروختی؟
نه روح اله اینقدر احمق بود که یکباره سر از بغداد دراورد و نه چنان زودباور که به آغوش سیستانی بخزد
او بخوبی میدانست که پیشاپیش هر پیشنهادی به او شود در پس آن دروغ و نیرنگ جمهوری اسلامی نهفته و قبل از آن باید سفرش را به تایید سازمان اطلاعات فرانسه برساند که با توجه به اشراف اطلاعاتی کامل فرانسه،انان مانع از سفر او میشدند ،اما حقیقت بر خلاف واقعیت بیان شده در شبکه های ماهوراه ای وابسته به رژیم ایران است چراکه زم هرگز به سفر نرفته و با چراغ سبز سازمان اطلاعات فرانسه توسط رژیم اخوندی دزدیده شده ،بیشک هر عقل سلیمی میفهمد که زم قربانی خیانت فرانسوی ها شده خیانتی که در ذات فرانسوی ها نهفته و زم یاداور قتل بختیار بود که با همکاری رژیم ایران با دولت فرانسه صورت گرفت،روح اله با زیرکی تمام در اولین مصاحبه اش از ماجرای دستگیرش گفت که اعتماد به دولت هایی که خود را دشمن جمهوری اسلامی میدانند خطاست ،در اصل زم با هوشیاری و زیرکی خاص در اولین مصاحبه علت دستگیری خود را بیان کرد،ناگفته نماند این اولین خیانت فرانسه و اروپایی ها در حق ملت ایران نیست و اخرین نیز نخواهد بود و حال ما در اینده باید بدانیم که مکرون این یگانه حامی سرسخت ملایان ایران، زم را چند فروخته است
(بهداد فردوس(نام مستعار