ميلاد حميدى

عكس ميلاد حميدى ⁩فرزند بدر در شهر خرمشهر (محمره) كه در⁧ اعتراضات سراسرى⁩ در شهر محمره فلكه‌ الله در ⁧شنبه خونين ⁩۲۵ آبان ماه در راه آزادى کشته شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن