موسوی: دارو و غذا تحریم نبودند که برای آن کانال ایجاد می‌‌کنند

اعتراف رژیم جمهوری اسلامی و رسوایی بزرگ برای هنربندان خوش رقص حکومتی

موسوی: دارو و غذا تحریم نبودند که برای آن کانال ایجاد می‌‌کنند.

در حالی‌ که مقام‌‌های ایرانی بارها از تحریم دارو شکایت می‌‌کردند سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره راه‌ اندازی کانال بشر دوستانه سوئیس گفت دارو و غذا تحریم نبودند که برای آن سوئیس کانال ایجاد می‌‌کند.

در پروپاگاندای حکومت سلبریتی‌های نان به نرخ روز خور رژیم ماموریت داشتند با ایجاد جنگ روانی به مردم القا کنند که دارو تحریم است و جان بیماران در خطر می‌باشد. از این رو حکومت با گران کردن داروهای داخلی به نام «تحریم» از اقلام دارویی سود سرشاری را روانه جیب مبارک کرد.