منشور «همبستگی و سازماندهی برای آزادی» با نام «مهسا» جمعه ۱۹ اسفند از طرف ۶ عضو نشست جورج تاون منتشر شد

منشور «همبستگی و سازماندهی برای آزادی» با نام «مهسا» جمعه ۱۹ اسفند از طرف ۶ عضو نشست جورج تاون منتشر شد


همزمان با انتشار این منشور اکانت متعلق به این نشست در چند توییت نوشت:
«همه‌ی تلاش بر این بوده است تا اصولی که مورد توافق قرار می‌گیرد منطبق با ارزش‌های انسانی و دموکراتیک باشد تا اکثریت ایرانیان خود را در آن ببینند.
‏این منشور بر اصولی حداقلی برای توافق استوار است و تصور می‌کنیم می‌تواند چارچوبی برای همبستگی باشد.

در روند گفتگو میان امضاکنندگان، فضای همدلی و روحیه‌ی همکاری حاکم بود. گفتگوها و مذاکراتی نزدیک با نیروهای داخل کشور هم وجود داشت.
امروز بیش از هر چیز به پشتیبانی و حمایت از همدیگر و حفظ همبستگی تا روز پیروزی نیاز است. هدف ما فراگیر کردن این همبستگی‌ست و تمام تلاش خود را برای نزدیک کردن نیروهای مختلف سیاسی و مدنی آغاز کرده‌ایم و ادامه خواهیم داد.

‏در این مسیر دست همه‌ی آنانی را که برای ایجاد همدلی و برای پیروزی انقلاب ‎#زن_زندگى_آزادى‌ کمک می‌کنند، به گرمی می‌فشاریم.

ما ایرانیان با کمک هم جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کنیم و ایرانی آزاد و دموکراتیک می‌سازیم.»
برای دانلود و مطالعه متن کامل منشور به وب‌سایت این گروه مراجعه کنید