ممنوع شدن دوچرخه سواری بانوان در طرقبه و شاندیز/ مشهد

دادستان طرقبه شاندیز، هادی سبحانی دوچرخه سواری بانوان را در این شهرستان ممنوع اعلام کرد.
وی با استناد به مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فتوای برخی مراجع که دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی را حرام می دانند، دوچرخه سواری بانوان را در این شهرستان ممنوع اعلام کرد.