ملت ایران را با معرکه ترامپ و بایدن سرگرم نکنید!

نه انتخاب شدن دوباره ترامپ و نه پیروزی جو بایدن در انتخابات، تاثیر بسزایی در سرنوشت مردم ایران نخواهد داشت به عبارتی این دو رهبرسیاسی به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند. در صورت پیروزی مجدد ترامپ ملایان حاکم بر ایران با وی به سازش خواهند رسید. رژیمی‌ که برای بقا و حفظ نظام منحوس خود چوب حراج به آب و خاک کشور زده، توافق و سازش با ترامپ هم دور از انتظار نخواهد بود. | تا زمانی که ملتی به کرامت و ارزش‌های انسانی خود که دربردارنده آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های اجتماعی و… است بی‌تفاوت و نسبت بحق و حقوق قانونی و حقوق شهروندی خود بی‌اعتنا باشد، بدین ترتیب راه را برای سیطره و نفوذ قدرت‌های جهانخوار و حکومت‌های دست نشانده و دیکتاتور در جهت تاراج ثروت ملت و کشور هموار می‌کنند.  ملت بزرگ ایران تنها با تکیه بر قدرت و اراده خود و عشق به میهن و همبستگی ملی می‌تواند به فقر و نکبتی که از جانب این حکومت دزد و جنایتکار و دست‌نشانده به آنان تحمیل شده پایان دهند و با گذار از این حکومت متحجر و عقب‌افتاده، آزادی و کرامت انسانی خود را به دست آورد و نویدبخش آینده‌ای درخشان برای فرزندان و نوادگان خود باشد.  آن آزادی که قدرت‌های خارجی به ما هدیه کنند چیزی جز تحقیر و وابستگی در ضمیر خود ندارد. آزادی واقعی زمانی شکل واقعیت پیدا می‌کند که ملت خود برای رسیدن و به دست آوردن آن فداکاری کرده و بهای آن را پرداخته باشد.

جمشید عنبرستانی