مقدمات حضور در انتخابات

مقدمات حضور در انتخابات؛ کاری از بهنام محمدی

پس از کشتار آبان ۹۸ که ۱۵۰۰ کشته و هزاران زخمی و بازداشتی به دنبال داشته است، علی خامنه‌ای به خودش اجازه داده تا باز کاسه گدایی رأی به سوی مردم دراز کند و بخواهد که با وجود همه این فجایع در نمایش انتخابات شرکت کنند.

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید