مقتدی صدر رهبر عراق آینده!

تحولات عراق آبستن حوادثی است که به تغییر ساختار قدرت در عراق می انجامد تحولاتی که با حمایت امریکا از احزاب وابسته به ایران باعث عدم ثبات سیاسی در عراق شده،حمایت اوباما از نوری مالکی و سپردن عراق به ایران توسط شخص اوباما سبب آن شدکه اکنون عراق دارای هیچ رکن سیاسی واحدی نباشد چرا که تنها امریکا به غارت نفت عراق می اندیشد و هر جا در عراق که منافع نفتی امریکا به خطر افتاد به مانند ماجرای خوداستقلالی و نفت کرکوک ،امریکا از بازوهای سرکوبگر خویش(حشدالشعبی) جهت خاموش کردن آن ماجرا استفاده می کند
بسیار ساده لوحانه است که بپنداریم یک گروه تروریستی فاقد نیروی هوایی و لجستیک نیرومند(حشد الشعبی) بتواند در عراقی که توسط امریکا اشغال شده چنین جولان بدهد و به سرکوب ملت عراق و اشغال سلیمانیه و کرکوک بپردازد نیروی تروریستی که به مانند سپاه پاسداران دارای هیچ پایگاه مردمی در عراق نیست و حتی شیعیان عراق به قیام و مبارزه علیه آن گروه بپاخاسته اند ،بیشک نمیتوان نقش مخرب امریکا در عراق را منکر شد نقشی که اکنون به قیام شیعیان در عراق انجامیده چرا که کنون جماعت شیعی عراق متوجه شده اند که هیچ سهمی از منابع و سرمایه های ملی کشورشان ندارند و اوضاع اشتغال و اقتصاد عراق با وجود انبوهی از چاه های نفت روز به روز به وخامت می انجامد این امر نه در عراق بلکه در ایران،لبنان نیز در حال تحقق است و آن بپاخاستن مردمی است که هیچ سهمی از ثروت عظیم کشورشان ندارند و اما در تقابل با این رویداد در عراق مقتدی صدر روحانی زیرک و برجسته عراق با حمایت انگلستان و کشورهای عربی منطقه بر آن شده که با تقابل به زیاده خواهی امریکا در عراق بپردازد تقابلی که حاصل آن نه سودی برای ملت عراق در بردارد نه از میصبت های انان می کاهد بلکه تغییر توازن قدرت را در عراق منجرب خواهد شد،در اینده نزدیک بیشتر از این روحانی شیعی (مقتدی صدر) خواهیم شنید و شاهد جدال و گریز نیروهای امریکایی و ایرانی با او خواهیم بود
(بهداد فردوس( نام مستعار