معوقات مزدی کارگران شاغل در شهرداری بناب و بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین

دو ماه از حقوق کارگران و کارکنان شاغل در شهرداری شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی، پرداخت نشده است. از سویی دیگر نائب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین از پرداخت نشدن مستمری تعدادی از بازنشستگان خبر داده است. به گفته وی، مبلغ دریافتی امسال سایر بازنشستگان نیز بر مبنای حداقل مستمری سال گذشته بوده است.

کارگران شهرداری شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی، از معوقات مزدی خود و تعدادی از همکارانشان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، دو ماه از حقوق کارگران و کارکنان شهرداری این شهرستان پرداخت نشده است.

معوقات مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین

به گزارش ایلنا، عید علی کریمی، نائب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین، از عدم پرداخت مستمری بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با (ع)، (ن) و (م) آغاز می‌شود، خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: “این گروه از بازنشستگان منتظر دریافت مستمری‌های خود هستند و می‌گویند که بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی تا دیروز مستمری خود را آن هم نه بر مبنای حداقل دستمزد سال ۹۹ که بر مبنای حداقل مستمری سال گذشته که برابر حدود یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود، دریافت کرده‌اند”.

وی افزود: “بدین ترتیب بار دیگر دست مستمری‌‌بگیران مستمند تامین اجتماعی خالی مانده است و دولت هم نه کمکی برای پرداخت مستمری‌ها می‌کند و نه مسئولیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را می‌پذیرد”.