مصطفی نیاز آذری فرزند رئیس اداره کل اطلاعات استان مازندران پس از اختلاس کلان در پاریس!

مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث نیاز آذری، از جنایتکاران شناخته شده ی وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی است که بیش از ۲۰ سال مدیرکل اداره ی کل اطلاعات مازندران بوده است. کیومرث نیاز آذری از زمانی که آقایان ری شهری و گلپایگانی وزیر اطلاعات بودند تا سال 85 به طور پیوسته ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را عهده دار بود.
مصطفی نیاز آذری، که برای پیش بردن فساد مالی عظیم خود به اکبر طبری آپارتمانی ۴۲ میلیارد تومانی و زمینی ۱۵۰۰۰ متری رشوه داده، سوار بر موتور سیکلت در خیابانی در پاریس دیده شده است!