مسلمانان در گینه به زور مساجد را باز کردند

تظاهرکنندگان مسلمان در گینه با زور مساجد را که برای جلوگیری از شیوع کرونا بسته شده بود باز کردند.

«جمال بانگو» دبیر امور دینی دولت جمهوری گینه شب گذشته تأکید کرد بسته شدن عبادتگاه ها بخشی از تدابیری است که برای جلوگیری از شیوع کرونا اتخاذ شده است و خواستار «آرامش و خویشتنداری شد».

مساجد در این کشور آفریقایی پس از آن باز شد که در جریان تظاهرات روز گذشته در اعتراض به حالت فوق العاده و نیز قطع مکرر جریان برق 7 تن کشته شدند.

حالت فوق العاده که از 26 مارس در گینه برقرار شده بود منجر به ممنوعیت رفت و آمد بین کوناکری پایتخت و دیگر مناطق و نیز بستن عبادتگاه ها در این کشور شد که مسلمانان بیش از 80 درصد جمعیت آن را شکل می دهند.

گینه از جمله کشورهای آفریقایی است که بیشترین آسیب را از کرونا دیده است به طوری که در این کشور 2هزار و 372 مورد ابتلا و 14 مورد فوتی ثبت شده است.