مستند تیمسار”نادر جهانبانی” که شب گذشته بانو گلنار جهانبانی منتشر کرد./ویدیو