مرگ بر خامنه‌ای و توپ تانک فشفشه خامنه‌ای باید کشته شه؛ شعارهای تظاهرات مردم ایذه – فیلم

تظاهرات مردم ایذه که در اعتراض به قطعی آب به خیابان آمده‌اند توسط نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی همراه شد

در ششمین شب تظاهرات مردم خوزستان که در شامگاه ۲۹ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد، تجمع مردم ایذه به درگیری با نیروی انتظامی و گارد ضدشورش منجر شد. مردم ایذه که از عصر امروز تظاهرات خود را شروع کرده‌ بودند، در ادامه شعارهایشان که خواستار آب بودند، بر علیه حاکمان آخوندی شعار دادند. شعار مردم ایذه چنین بود: «آخوندا حیاکنید، مملکتو رها کنید»، «مرگ بر دیکتاتور».

جمعیت یکصدا فریاد می‌زند: مرگ بر خامنه ای؛ تظاهرات مردم ایذه سه‌شنبه ۲۹ تیر

مردم ایذه که با شعارهای کوبنده‌شان خیابان‌های شهر را در می‌نوردیدند، توسط نیروهای انتظامی محاصره شدند. در ادامه این محاصره ابتدا مردم با نیروهای انتظامی مقابله کرده و با شعارهای بی‌شرف، بی‌شرف نیروهای انتظامی را پس راندند.

جوانان موتور سوار، پیشران حرکت اعتراضی مردم معترض بودند و حرکت مردم به سوی مرکز شهر ادامه داشت که توسط نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور روبرو شد. صدای شلیک‌ها فضای شهر را پر کرد و گاز اشک‌آور و گاز فلفل به سمت مردم شلیک شد.

در برخی از خیابانها مردم به کوچه‌ها و خیابانهای فرعی رفته و از همانجا بر علیه نیروهای سرکوبگر شعار دادند.

بعد از حمله سنگین نیروهای امنیتی، مردم شعار دادند: «توپ تانک فشفه، خامنه‌ای کشته‌ شه»، «بختیاری با عرب، اتحاد اتحاد»، «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم».

در برخی از خیابانهای ایذه ، جوانان شجاع شهر با پرتاب سنگ به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداختند و آنها را تا مسافتی عقب راندند. اما نیروهای امنیتی، با شلیک مستقیم بسوی جوانان سعی در عقب راندن آنان را داشت.