مرغ گرون شد؟ کرونا قربانی می گیره؟ مهم نیست آب دستته بزار زمین که اکبر گنجی میگه نزارین یک سپاهی رئیس جمهور بشه!

باز درآستانه انتخابات ریاست جمهوری کاسه لیسان و تنور گرم کن های انتخابات دست به کار شدند. درصدر آنها هم اکبر گنجی که به پاس جایزه پانصد هزاردلاری از صبح تا شب شده بلند گوی جمهوری اسلامی در دنیا
مرغ گران شده؟ کرونا قربانی می گیره؟ اصلا مهم نیست. مهم اینه که نزارین یک سپاهی رئیس جمهور بشه. گنجی می گوید حاکمیت دوگانه
اتفاقا حاکمیت جمهوری اسلامی در هردووجه اصلاح طلب و اصول گرا بسیار هم یکدست است. از سر تا ته تباهی و نکبت و فساد و دزدی و بی کفایتی بگیر و برو بالا
حالا صبر کنید ببینید لشگر کاسه لیسان چگونه خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 جر خواهند داد. فقط صبر کنید و ببینید
ملت بدبخت زیر فشار گرانی و کرونا و هزار بدبختی دیگر له میشن. این مادربه خطاها به خاطر دلارهایی که دریافت می کنند هنوز می گن ملت برین رای بدین