مردم در ایران گرسنه هستند و فاشیستهای اسلامی ۲۰۰۰ بقعه را می خواهند بازسازی کنند

این یک خبرِ غم انگیز است، در شرایطی که کارگرانِ ایرانی به خاطرِ مشکلاتِ اقتصادی خودکشی میکنند و بسیاری از کارمندانِ مملکت حقوق دریافت نمی کنند ـ فاشیستهای اسلامی ۲۰۰۰ بقعه را می خواهند بازسازی کنند.

این را محمد نوروزپور به خبرگزاری ایسنا گفته است که: ۸۰۰۰ بقعه در کشور وجود دارد که ۲۰۰۰ بقعه متبرکه در حال ساخت، تعمیر و بازسازی است.

نوروزپور ادعا می کند که بازسازی بقاع متبرکه با کمک مردم و متدینان منطقه و گاهی خارج از کشور که علاقه خاصی به بقاع متبرکه دارند، صورت می‌گیرد، چه کسی‌ می‌‌تواند بی‌ قلب باشد که ببیند مردمِ سرزمینَش گرسنه هستند و اما پولش را خرجِ یک مشت کارِ بیخود کنند، چه برای ما مهم است؟ خرجِ قبر و یا سیر کردنِ ایرانیان؟

فاشیست‌های اسلامی همچنان می تازند، اینها در این وضعیت ـ موقعیتِ سیاسی و اجتماعی خود را قوی تر کرده و ایرانِ ما را همچنان ویرانتر میکنند.