مدیر کل ورزش و جوانان یک استان به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد

مدیر کل ورزش و جوانان یک استان به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد

خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته حکم دادگاه مدیر کل ورزش و جوانان یکی از استان های ایران صادر شد. بر اساس این حکم، وی در کنار دیگر مجازات ها به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند، این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، در یک سال اخیر، شاهد احضار، بازداشت و پرونده‌های قضایی مختلفی درباره برخی مدیران کل استانی وزارت ورزش و جوانان بودیم.

در این راستا حکم دادگاه یکی از این مدیران کل ورزش استان‌ها از سوی دستگاه قضایی صادر شد و بر این اساس این مدیر به تحمل ۹۹ ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

در این گزارش به هویت فرد محکوم اشاره‌ای نشده است.

لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.