محکومیت شش نوجوان بازداشتی آبان ماه به زندان و شلاق

در طی اسفند ماه ۱۳۹۸، شش نوجوانان بازداشتی در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه در شیراز، توسط دادگاه کیفری این شهر مجموعا به ۶ ماه زندان، ۴۶۸ ضربه شلاق، جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان محکوم شدند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدرضا حیدری، امیر باوی، جبار فیوجی، علی اکبرنژاد، رضا اکبرنژاد و سالار فیوجی، نوجوانان بازداشت شده طی اعتراضات سراسری آبان‌ ماه، بدون حضور وکلایشان در دادگاه کیفری شیراز برگزار شده‌ است.
طی حکم دادگاه کیفری شیراز، محمدرضا حیدری به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۴۰۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری منطقه ۱۰ شیراز محکوم شد.
جبار فیوجی نیز به اتهام «اخلال در نظم» به ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، و برای اتهام واهی«شرب خمر» نیز به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد که حکم وی به مدت دو سال تعلیق شده‌ است.
همچنین علی اکبرنژاد به اتهام واهی «شرب خمر» به ۸۰ ضربه شلاق و برای اتهام «اخلال در نظم» به ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که حکم وی به مدت دو سال تعلیق شده‌ است..
رضا اکبرنژاد و سالار فیوجی دو متهم دیگر نیز هرکدام به ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی برای اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و برای اتهام واهی «شرب خمر» نیز به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
قابل ذکر است این نوجوانان درطی اعتراضات آبان ماه در ایران بازداشت شده‌اند و بنا به گفته منابع مطلع اتهام شرب خمر، واهی و بی‌اساس بوده و برای زیر سایه بردن مسئله اصلی است.