محمد فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

محمد فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محمدتقیفلاحی را بدون برگزاری جلسه‌ی دادگاه و شنیدن دفاعیات ایشان، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.
منبع: کانال کانون صنفی معلمان تهران