محمد عربی

⚫️ محمد عربی یکی از شهدای آبان ۹۸

او در شهریار با شلیک به ناحیه سر جان باخت.

?روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن?