محمد حشم دار

⚫️ محمد حشم‌دار جوانی که به ضرب گلوله نیروهای سرکوبگر در آبان ۹۸ در شهر بهبهان شهید شد.

?روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن?