محسن آلبوعلی

محسن آلبوعلی از اهالی شهرک طالقانى(کوره‌ها) شهرستان ماهشهر کشته شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن