محرومیت سهیلا حجاب از خدمات درمانی در سی و چهارمین روز اعتصاب غذا

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین همچنان در اعتصاب غذا بە سر بردە و از خدمات درمانی محروم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت ٣٤ روز از اعصاب غذای سهیلا حجاب، وکیل و فعال مدنی اهل کرمانشاه در زندان قرچک ورامین، این زندانی همچنان در اعتصاب بە سر می برد.

بە گفتە یک منبع مطلع، سهیلا حجاب هرچند بە ویروس کرونا مبتلا شدە همچنان در بند قرنطینە زندان قرچک ورامین بدون هیچ گونە خدمات درمانی محبوس بودە و از هر گونە حق تماس با خانوادەاش نیز محروم شدە است.

سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و از فعالین مدنی کرمانشاه، از روز سەشنبە ٢٧ خرداد ٩٩ (١٦ ژوئن ٢٠٢٠) بە نشانە اعتراض بە وضعیت نامناسب نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و فشار نهادهای امنیتی بر خانوادەاش دست بە اعتصاب غذا زدە و خواهان انتقالش بە زندان اوین تهران می باشد.

این وکیل دادگستری، روز شنبە ٣ خرداد ٩٩ (٢٣ می ٢٠٢٠)، پس از احضار بە شعبە ٣٦ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسە دادرسی با تایید حکم ١٨ سال حبس دادگاه بدوی ، در هنگام خروج از ساختمان دادگاه توسط ماموران قرارگاه ثاراللە سپاه پاسداران بازداشت و بە بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شدە است.

روز چهارشنبە ٢٨ اسفند ٩٨ (١٨ مارس ٢٠٢٠)، سهیلا حجاب وکیل دادگستری و از فعالین مدنی کرمانشاه از سوی شعبە ٢٨ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی مقیسە بە تحمل ١٨ سال حبس محکوم شد.

این فعال مدنی بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب»، «تشکیل گروه در راستای حقوق زنان»، و «درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی» مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.بر طبق قانون تجمیع احکام، حکم اشد خانم سهیلا حجاب یعنی حکم ٥ سال حبس کە بە اتهام ”اجماع و تبانی“ صادر شدە قابل اجرا می باشد.