مجید هاشمی

 مجید هاشمی، پدر دو کودک خردسال، جوانی قشقایی بود که یکشنبه در شهر صدرا شیراز هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن